Soutěžní družstvo žen SDH Lhoty
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
4. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo serveru hasici-vzdelavani.cz

Logo serveru HZS ČR

Logo serveru vyzbrojna.cz

Metodické předpisy - Hasiči
O JSDH - SDH Lhoty u Potštejna

O JSDH


Navigace

- Stručně o JSDH
- JPO obce Lhoty u Potštejna
- Plánovaná a proběhlá školení (Velitelem jednotky)
- Proběhlá školení (HZS)


Stručně o JSDH

Používané zkratky
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JPO - Jednotka požární ochrany

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Číst více o JSDH, JPO


JSDH obce Lhoty u Potštejna

Obec Lhoty u Potštejna má jako organizační složku obce zřízenou JPO kategorie V dle §68 odstavce 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Oblast působnosti jednotky hasičů je katastr obce Lhoty u Potštejna a dle ustanovení §69a odstavce 3 zákona 133/1985 Sb. združuje prostředky požární ochrany s obcemi Borovnice a Chleny. Celková rozloha uzemí je 17,98Km2 a ochrana se týká +- 920 obyvatel.

Každý ze členů jednotky je proškolen základním kurzem hasiče v rozsahu 40 hodin, dále se členové v organizačním řízení pravidelně vzdělávají roční odbornou přípravou v rozsahu 40 hodin (prakticky i teoreticky), kterou vede velitel jednotky. Jednou ročně velitel jednotky organizuje prověřovací cvičení. Specializačních kurzů (Velitelé, Strojníci, Obsluha motorových pil) se členové účastní na Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech.

Popis funkcí členů v JSDH

Č.FunkcePŘÍJMENÍ JménoVzdělání, Odbornost

1.Velitel jednotkyRŮŽIČKA MartinV-40
2.Zástupce veliteleMORÁVEK VáclavV-40, Ř
3.Velitel družstvaHORÁČEK LukášV-40
4.StrojníkHORSKÝ LukášS-16, Ř
5.StrojníkHORÁČEK JiříS-16, Ř
6.HasičRŮŽIČKA Jan
7.HasičDĚDEK Milan
8.HasičHÁJEK Libor
9.HasičHAVEL Jan
10.HasičHORÁČEK PetrMP
11.HasičSTARÝ Jaromír
12.HasičMAREK Jiří

Legenda:
V-40 - Odborný velitelský kurz, S-16 - Odborný strojnický kurz, Ř - Řidič v jednotce, MP - Obsluha motorové pily


Plánovaná a proběhlá školení 2017 (Velitelem jednotky)

ROK 2016

Témata odborné přípravy stanovená velitelem JPO na rok 2017
Povinná témata odborné přípravy JPO na rok 2017

4.10.2017
Praktické
Všichni:
21/P - Lesní požáry
24/P - Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách
25/P - Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V
28/P - Požáry zemědělských objektů
32/P - Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
33/P - Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem
34/P - Požáry hořlavých prachů
35/P - Požáry na pilách a ve skladech dřeva

Podklady ke studiu
29.9.2017
Praktické
Všichni:
Přijetí zprávy o události, Vyhlášení poplachu, Výjezd jednotky, Doprava a příjezd na místo zásahu
Vytvoření přívodního, dopravního a útočného vedení a další činnosti družstva 1+3
Zásah v budovách, orientace, průzkum
Práce s dýchací technikou
Komunikace na místě zásahu pomocí radiostanic
Dodržování BOZP, vystrojení OOPP při zásahu
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Použití čtyřdílného nastavovacího žebříku
6.9.2017
Teoretické
Všichni:
6/P - Hašení požáru za silného větru
9/P - Přetlaková ventilace při zdolávání požáru
10/P - Přetlaková ventilace po uhašení požáru
11/P - Hašení požáru ve sklepních prostorech budov
13/P - Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru
14/P - Požáry garáží
15/P - Požáry střešních konstrukcí
18/P - Požáry na polích

Podklady ke studiu
2.8.2017
Teoretické
Všichni:
3/OB - Varování obyvatelstva
4/OB - Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem
5/OB - Objektová evakuace
1/P - Zdolávání požáru
2/P - Požární útok
3/P - Požární obrana
4/P - Zásobování vodou
5/P - Hašení požáru za nedostatku vody

Podklady ke studiu
5.7.2017
Teoretické
Všichni:
19/N - Nebezpečí ztráty orientace
20/N - Nebezpečí z ohrožení zvířaty
22/N - Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí
6/Ř - Činnost hasičů na místě zásahu
7/Ř - Organizace místa zásahu
8/Ř - Způsob komunikace na místě zásahu
9/Ř - Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu
1/OB - Činnost jednotek při povodních

Podklady ke studiu
16.6.2017
Praktické
Všichni:
1-VYS - Základy lanové techniky, Uzly
2-VYS - Sebejištění, Pracovní polohování
3-VYS - Sebezáchrana slaněním
4-VYS - Slanění
5-VYS - Jištění další osoby
6-VYS - Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou
15-DR3 - Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu, Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
16-DR3 - Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem, Výcvik s vysunovacím žebříkem, Výcvik s hákovým žebříkem

Podklady ke studiu
7.6.2017
Teoretické
Všichni:
11/N - Nebezpečí přehřátí
12/N - Nebezpečí psychického vyčerpání
13/N - Nebezpečí udušení
14/N - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
15/N - Nebezpečí utonutí
16/N - Nebezpečí výbuchu
17/N - Nebezpečí zasypání a zavalení
18/N - Nebezpečí zřícení konstrukcí
Řád analogové rádiové sítě
Obsluha radiostanic TC-700 a TC-780

Velitelé navíc:
Vypracování zprávy o zásahu, dílčí zprávy o zásahu a zprávy u činnosti
Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v našem katastru
Komunikace s OPIS
Odškodnění úrazu člena jednotky při odborné přípravě a zásahu

Podklady ke studiu
3.5.2017
Teoretické
Všichni:
3/N - Nebezpečí intoxikace
4/N – Nebezpečí ionizujícího záření
5/N - Nebezpečí opaření
6/N - Nebezpečí pádu
7/N - Nebezpečí podchlazení a omrznutí
8/N - Nebezpečí poleptání
9/N - Nebezpečí popálení
10/N - Nebezpečí na pozemních komunikacích
Poskytování informací, mlčenlivost u JPO

Podklady ke studiu
5.4.2017
Teoretické
Všichni:
7/O - Záchrana osob
8/O - Záchrana zvířat
9/O - Záchrana majetku
11/O - Odjezd z místa zásahu
12/O - Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
14/O - Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
1/N - Nebezpečí fyzického vyčerpání

Strojníci navíc:
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu s vozidlem uplatňující právo přednosti jízdy

Podklady ke studiu
1.3.2017
Teoretické
Všichni:
2/VÝŠ – Sebejištění, Pracovní polohování
3/VÝŠ - Sebezáchrana slaněním
4/VÝŠ – Slanění
2/O - Vyhlášení poplachu jednotce
3/O - Výjezd jednotky
4/O - Doprava na místo zásahu
5/O - Příjezd na místo zásahu
6/O – Průzkum

Podklady ke studiu
1.2.2017
Teoretické
Všichni:
4/DR3 - Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu
5/DR3 - Útočný proud od rozdělovače
6/DR3 - Jednoduché vedení C od stroje, Jednoduché vedení C od hydrantu
7/DR3 - Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač, Útočný proud s pěnou na přiměšovačem
11/DR3 - Jednoduché vedení do poschodí, Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
12/DR3 - Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí
15/DR3 - Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu, Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
1/VÝŠ - Základy lanové techniky, Uzly

Velitelé a strojníci navíc:
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
Dálková doprava vody na místo zásahu

Podklady ke studiu
4.1.2017
Teoretické
Všichni:
Zákony, Nařízení vlády, Vyhlášky
1/Četa – Doprava vody hadicovým vedením, dálková doprava vody na velké vzdálenosti
2/Četa – Společná činnost při vytváření vodní stěny
1/Obec - Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení technických prostředků
3/Obec - Signály pro dodávku vody, Varovné signály
5/Obec - Výcvik s hadicemi
1/DR3 - Obecná činnost členů družstva 1+3
3/DR3 - Přívodní vedení

Podklady ke studiu


Proběhlá školení (HZS a ÚHSBP)

23.9.2017
Velitelský den - Jištění a sebezáchrana

Zúčasnění: Horáček Petr, Horáček Lukáš, Horský Lukáš, Růžička Martin


20.-26.3.2017
Obsluha motorové pily

Zúčasnění: Horáček Petr


3.3.2017
Odborná příprava velitelů V-8

Zúčasnění: Růžička Martin, Morávek Václav


17.-20.11.2016
Velitelé V-40 - Bílé Poličany

Zúčasnění: Růžička Martin, Horáček Lukáš, Morávek Václav


24.-25.10.2016
Strojníci S-16 - Bílé Poličany

Zúčasnění: Horský Lukáš, Horáček Jiří


22.10.2016
Taktika hašení systémem COBRA a bezpečné používání

Zúčasnění: Horský Lukáš, Růžička Martin, Jiří Horáček, Petr Horáček
Pozvánka, Více o systému COBRA


20.06.2015
Řád strojní služby, příloha č. 7, uživatelská kontrola požárního čerpadla

Zúčasnění: Horský Lukáš, Růžička Martin, Jan Havel, Lukáš Horáček, Václav Morávek
Pozvánka (PDF, 72kB), Učební materiál (PDF, 120kB)


15.11.2014
Školení instruktorů motorových pil a motorových rozbrušovacích pil

Zúčasnění: Horský Lukáš, Růžička Martin