Zásahy jednotky - HASIČI Lhoty u Potštejna

Zásahy jednotky


Napsali o nás

Navigace

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017


Zásahy 2020

3. 11.02.2020 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 05:51
Výjezd jednotky: 05:57
Příjezd k zásahu: 06:05
Příjezd na základnu: 08:11

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
HZS KHK Rychnov nad Kněžnou

Popis události:
Jednotka vyjela 11.2.2020 v 5:57 na žádost KOPIS k spadlému stromu na křižovatce komunikace č. 316 a č. 31611. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dva ulomené vršky a jeden vyvrácený strom, který zůstal opřený o další stromy. Po dohodě s KOPIS byla na místo události vyslána výšková technika z Rychnovské stanice. Za pomoci MŘP došlo k odstranění ulomených vršků stromů a po odstranění vyvráceného stromu za pomocí výškové techniky jednotka komunikaci do klidila. Po celou dobu zásahu byl průjezd na komunikaci řízen kyvadlově.


2. 02.02.2020 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 23:30
Výjezd jednotky: 23:35
Příjezd k zásahu: 23:40
Příjezd na základnu: 23:56

Spolupráce s:

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka 2.2.2020 ve 23:35 vyjela v počtu 5ti členů na žádost KOPIS k odstranění stromu z komunikace č. 31611, strom se nacházel za obcí Koslelecké Horky (směrem na Smetanu). Po odstranění za pomocí MŘP se vrátila zpět na základnu.


1. 01.02.2020 - Použití AED

Ohlášeno jednotce: 11:22
Výjezd jednotky: 11:25
Příjezd k zásahu: 11:25
Příjezd na základnu: 12:01

Spolupráce s: ZZS Královehradeckého kraje

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka vyjela v sobotu 1.2.2020 v 11:25 v počtu osmi členů na žádost ZZS Královehradeckého kraje k osobě v bezvědomí. Na místě události poskytla postižené za pomoci AED resuscitaci. Na místě spolupráce se ZZS Královehradeckého kraje.


Zásahy 2019

8. 31.12.2019 - Použití AED

Ohlášeno jednotce: 16:44
Výjezd jednotky: 16:49
Příjezd k zásahu: 16:50
Příjezd na základnu: 18:07

Spolupráce s: Policie ČR, ZZS Královehradeckého kraje, First respondent

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka vyjela na žádost ZZS Královehradeckého kraje k osobě v bezvědomí. Na místě události poskytla postiženému za pomoci AED resuscitaci. Dále asistovala u přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Následně pomohla s transportem pacienta do sanitního vozu a poté do vrtulníku. Na místě spolupráce s first respondenty, ZZS Kálovehradeckého kraje a Policií ČR.


7. 23.11.2019 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 12:13
Výjezd jednotky: 12:18
Příjezd k zásahu: 12:20
Příjezd na základnu: 12:38

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
TA 3 L2 - HZS PS RK

Popis události:
Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167 v katastru obce Borovnice, místní části Přestavlky. Jednotka za pomocí motorové řetězové pily provedla jeho odstranění z komunikace. Na místě spolupráce s HZS PS Rychnov nad Kněžnou.


6. 03.10.2019 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 17:50
Výjezd jednotky: 17:50
Příjezd k zásahu: 17:50
Příjezd na základnu: 18:04

Spolupráce s:

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka během provádění kondiční jízdy s vozidlem DA L1Z Ford Transit narazila na spadlý strom na komunikaci č. 31611, po domluvě s KOPIS provedla za pomocí motorové pily jeho odstranění a pokračovala dál v kondiční jízdě.


5. 17.09.2019 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 7:11
Výjezd jednotky: 7:17
Příjezd k zásahu: 7:23
Příjezd na základnu: 8:55

Spolupráce s: JSDH Choceň, Policie ČR, JSDH Koldín

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň

Popis události:
Jednotka vyjela 17.9.2019 na žádost KOPIS v počtu 5ti členů k mezi krajské výpomoci do katastru obce Koldín. Jednalo se o technickou pomoc při odstranění nánosů bahna z komunikace č. 31610, které bylo na komunikaci naneseno během zemědělských prací na přilehlých pozemcích, v délce 250m. Na místě spolupráce s JSDH Choceň, JSDH Koldín a Policií ČR.


4. 02.09.2019 - ZOČ - Činnost

Ohlášeno jednotce: 17:00
Výjezd jednotky: 17:00
Příjezd k zásahu: 17:05
Příjezd na základnu: 19:00

Spolupráce s:

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Úklid místní komunikace v obci Chleny po přívalovém dešti. Pomocí kropící lišty na CAS 25 došlo k omytí 400m komunikace, celkem bylo spotřebováno 7m3 vody.


3. 09.07.2019 - ZOČ - Činnost

Ohlášeno jednotce: 18:00
Výjezd jednotky: 18:00
Příjezd k zásahu: 18:05
Příjezd na základnu: 20:15

Spolupráce s:

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka provedla kropení nově budované komunikace v obci Borovnici. Celkem bylo použito 10,5 m3 vody.


2. 11.03.2019 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 00:38
Výjezd jednotky: 00:43
Příjezd k zásahu: 00:48
Příjezd na základnu: 01:35

Spolupráce s:

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
JSDH Lhoty u Potštejna byla 11.3.2019 v 00:38 povolána ke stromu přes komunikaci na křižovatce silnice č. 316 a 31611. Jednotka v 00:43 vyjela na místo události v počtu sedmi členů. Celkem jednotka odstranila za pomocí MŘP 4 stromy z komunikace č. 316.


1. 03.01.2019 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 22:31
Výjezd jednotky: 22:36
Příjezd k zásahu: 22:39
Příjezd na základnu: 23:01

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
TA 3 L2 - HZS PS RK

Popis události:
Jednotka vyjela k spadlému stromu mezi obce Lhoty u Potštejna a Proruby. Na místě provedla za pomocí motorové pily zprůjezdnění komunikace č. 3167. Po úklidu a zametení jednotka ve 22:52 odjela z místa události na svoji základnu.


Zásahy 2018

10. 30.10.2018 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 12:00
Výjezd jednotky: 12:07
Příjezd k zásahu: 12:12
Příjezd na základnu: 12:36

Spolupráce s:

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Ve 12:00 byl jednotce operačním střediskem oznámen spadlý strom, opět v katastru obce Proruby. Jednotka ve 12:07 vyjela na místo události v počtu šesti členů. Na místě provedla za pomocí motorové pily zprůjezdnění komunikace č. 3167. Po úklidu a zametení jednotka ve 12:25 odjela z místa události na svoji základnu.


9. 30.10.2018 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 01:31
Výjezd jednotky: 01:31
Příjezd k zásahu: 01:31
Příjezd na základnu: 01:40

Spolupráce s:

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Z předchozí události se jednotka vracela zpět na základnu, kdy cestou z Proruby na Polom narazila na strom, který v katastru obce Polom blokoval ze 2/3 průjezdnost komunikace č. 3126. Po dohodě s KOPIS provedla jednotka za pomocí motorové pily odstranění stromu a úklid vozovky. V 1:40 se jednotka vrátila zpět na základnu.


8. 30.10.2018 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 01:09
Výjezd jednotky: 01:15
Příjezd k zásahu: 01:19
Příjezd na základnu: 01:31

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
TA 3 L2 - HZS PS RK

Popis události:
Jednotka 30.10.2018 v 1:15 vyjela v počtu devíti členů na žádost KOPIS k padlému stromu, který blokoval průjezd komunikace č. 3167 v katastru obce Proruby. Jednotka za pomoci motorové řetězové pily provedla odstranění stromu. Na místě události spolupracovala s HZS (stanice Rychnov nad Kněžnou).


7. 20.09.2018 - ZOČ - Činnost

Ohlášeno jednotce: 17:00
Výjezd jednotky: 17:00
Příjezd k zásahu: 17:00
Příjezd na základnu: 19:30

Spolupráce s:

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka prováděla doplňování a ochlazování rybníku ve Velké Lhotě, byla zřízena dálková doprava vody o délce 750m s převýšením 16m, vodu jsme čerpali z nádrže v Malé Lhotě, celkem bylo přečerpáno cca 80m3 vody.


6. 21.08.2018 - ZOČ - Činnost

Ohlášeno jednotce: 18:00
Výjezd jednotky: 18:00
Příjezd k zásahu: 18:00
Příjezd na základnu: 20:00

Spolupráce s:

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka prováděla doplňování a ochlazování rybníku ve Velké Lhotě, byla zřízena dálková doprava vody o délce 750m s převýšením 16m, vodu jsme čerpali z nádrže v Malé Lhotě, celkem bylo přečerpáno cca 75m3 vody.


5. 11.08.2018 - Požár

Ohlášeno jednotce: 13:08
Výjezd jednotky: 13:15
Příjezd k zásahu: 13:19
Příjezd na základnu: 14:23

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Choceň, JSDH Vamberk, JSDH Doudleby nad Orlicí, Policie ČR

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 32 TATRA 815 - JSDH Doudleby nad Orlicí
CAS 30 TATRA 815 - JSDH Vamberk
CAS 20 S2T - HZS PS RK
CAS 30 S3VH - HZS PS RK
CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň

Popis události:
JPO Lhoty u Potštejna vyjela v sobotu 11. srpna 2018 ve 13:15 na požár strniště v obci Borovnice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o rozlohu požáru cca 100m x 50m. Na místě jsme spolupracovali s dalšími JPO, Policií ČR a vyšetřovatelem požárů. Ve 14:23 jsme se vrátili na svoji základnu. Příčina požáru je předmětem šetření.


4. 02.08.2018 - ZOČ - Činnost

Ohlášeno jednotce: 18:00
Výjezd jednotky: 18:00
Příjezd k zásahu: 18:00
Příjezd na základnu: 21:00

Spolupráce s:

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Jednotka prováděla zalévaní zeleně v obci Polom.


3. 24.06.2018 - Požár

Ohlášeno jednotce: 00:29
Výjezd jednotky: 00:34
Příjezd k zásahu: 00:42
Příjezd na základnu: 01:05

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí, Policie ČR

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 20 S2T - HZS PS RK
TA 3 L2 - HZS PS RK

Popis události:
Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela v neděli 24.6.2018 v 0:34 na požár elektroinstalace myčky nádobí do obce Chleny. Po příjezdu na místo události již zasahovala JPO Kostelec nad Orlicí. Jednotka na místě události působila jako záloha. Spolupráce s JPO a Policií ČR. V 1:05 se jednotka vrátila zpět na základnu.


2. 05.05.2018 - Požár

Ohlášeno jednotce: 17:07
Výjezd jednotky: 17:12
Příjezd k zásahu: 17:21
Příjezd na základnu: 19:14

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Choceň, Policie ČR

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 20 S2T - HZS PS RK
CAS 30 S3VH - HZS PS RK
CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň

Popis události:
Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela v sobotu 5.5.2018 v 17:07 na požár lesní hrabanky v katastru obce Borovnice. Po příjezdu na místo události byla zjištěna plocha požáru cca 50x30m. Jednotka nasadila dva útočné proudy C. Následoval příjezd JPO Choceň, JPO Kostelec nad Orlicí a JPO HZS PS Rychnov nad Kněžnou. Jednotka na místě události spolupracovala s JPO, vyšetřovatelem požárů a Policií ČR. V 19:14 se jednotka vrátila zpět na základnu. Příčina požáru je v šetření.


1. 22.04.2018 - Požár

Ohlášeno jednotce: 01:38
Výjezd jednotky: 01:46
Příjezd k zásahu: 01:49
Příjezd na základnu: 03:31

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí, Policie ČR

Použitá technika:
CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 20 S2T - HZS PS RK
CAS 30 S3VH - HZS PS RK

Popis události:
Jednotka vyjela na požár autobusové zastávky v obci Borovnice. Po příjezdu na místo události byl objekt zcela zasažen požárem. Jednotka ve spolupráci s JSDH Kostelec nad Orlicí a HZS PS RK provedla lokalizaci a likvidaci požáru. Škoda byla odhadnuta na 100 000,-Kč.


Zásahy 2017

4. 12.11.2017 - ZOČ - Činnost

Ohlášeno jednotce: 08:00
Výjezd jednotky: 08:00
Příjezd k zásahu: 08:05
Příjezd na základnu: 08:35

Spolupráce s:

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Činnost jednotky na žádost starosty obce. Součinnost s lesním hospodářem při kácení stromů u komunikace 316 (křižovatka Rájec, Kostelecká Horka). Jednotka dohlížela na bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.


3. 05.11.2017 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 13:53
Výjezd jednotky: 14:01
Příjezd k zásahu: 14:06
Příjezd na základnu: 14:25

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Odstranění padlého stromu z komunikace mezi obcí Lhoty u Potštejna a Polom. Na místě spolupráce s Policií ČR.


2. 11.08.2017 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 02:59
Výjezd jednotky: 02:59
Příjezd k zásahu: 03:23
Příjezd na základnu: 03:42

Spolupráce s: PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Odstranění stromu z komunikace a větví pomocí plošiny na komunikaci mezi obcemi Borovnice - Přestavlky.


1. 11.08.2017 - Technická pomoc

Ohlášeno jednotce: 01:49
Výjezd jednotky: 01:56
Příjezd k zásahu: 02:29
Příjezd na základnu: 02:59

Spolupráce s:

Použitá technika:
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události:
Odstranění stromu z komunikace č. 316 mezi obcemi Přestavlky - Rájec.