Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Novinky - Historie 2015 - HASIČI Lhoty u Potštejna

Novinky - Historie 2015

Zde naleznete staré novinky, které byly napsány v roce 2015 na úvodní straně prezentace sboru.

Archiv novinek z roku 2022
Archiv novinek z roku 2021
Archiv novinek z roku 2020
Archiv novinek z roku 2019
Archiv novinek z roku 2018
Archiv novinek z roku 2017
Archiv novinek z roku 2016
Archiv novinek z roku 2015Renovace stříkačky DS-12

V prosinci jsme začali s renovací a opravou požární stříkačky DS-12, kterou náš sbor vlastní již od třicátých let. Chceme docílit provozuschopného a reprezentativního stavu. Pravidelně budeme přidávat fotografie.

Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12 Renovace stříkačky DS-12

Napsáno: 4.12.2015


Generální oprava PS-12

V listopadu bylo zjištěno na naší PS-12 poškození klikové hřídele, naštěstí jiný motor máme již několik let v záloze, takže probíhá jeho výměna a oprava dalších konponent stříkačky.

Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12 Generální oprava požární stříkačky PS-12

Napsáno: 18.12.2015


PF 2016

PF 2016

Napsáno: 18.12.2015


Instalace výstražného zařízení

Na konci září jsme na naši Avii instalovali nové zvukové a světelné výstražné zařízení. Původní rotační majáky jsme nahradily moderními LED. Každý maják má 80 SMD diod a tři volitelné programy provozu. Do přední masky a na záď vozidla jsme umístili modré LED predátory, ty májí také tři režimy problikávání. Vzduchovou fanfáru jsme vyměnili za elektronickou 100W sirénu. Siréna na sedm tónů a je vybavena mikrofonem. Reproduktor je umístěn za přední maskou.

1. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 2. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 3. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 4. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 5. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 6. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 7. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 8. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 9. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 10. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 11. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 12. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 13. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 14. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 15. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení 16. Nové zvukové a světelné výstražné zařízení

Napsáno: 30.9.2015


Nášivky

Nové nášivky pro náš sbor
Nové nášivky pro náš sbor

Stejnokrojový předpis pro SDH

Napsáno: 13.11.2015


Začátek topné sezóny

Pravidelně v průběhu topné sezóny dochází k nemalému počtu požárů z důvodu zanedbané údržby komínů, nesprávného používání tepelných spotřebičů a nedodržováním zásad bezpečného provozu topidel. Lidé by proto neměli podceňovat údržbu a měli by si nechávat pravidelně čistit komíny a kontrolovat topidla.

Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně.

Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.

Hlavní zásady:
1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.
2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.
3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.
4. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
5. V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa.
6. Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.
7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínu, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.
8. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
9. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.
10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.
11. Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112.

Zdroj: HZS ČR - Královehradecký kraj

Napsáno: 8.10.2015


O Horecký pohár 2015

Poslední letošní hasičská soutěž, které se náš sbor zúčastnil, se konala v sobotu 5.ráří 2015 v Kosteleckých Horkách. SDH Lhoty u Potštejna reprezentovala čtyři družstva. Z toho dvě dětská (mladší a starší), ženské a mužské. Muži se navíc přihlásili do dvou kategorií. S nově opravenou stříkačkou PS-8 odběhli útok s postupným rozkulováním hadic. A s upravenou PS-12 se utkali v kategorii s úpravou na sání. Umístění jednotlivých družstev se dočtete ve výsledcích ze soutěží.

O Horecký pohár 2015 O Horecký pohár 2015 O Horecký pohár 2015 O Horecký pohár 2015 O Horecký pohár 2015 O Horecký pohár 2015

Zobrazit celou galerii

Napsáno: 9.9.2015


Stříkačka PS-8

V srpnu 2015 jsme provedli opravu motorové stříkačky PS-8. Stříkačka byla vyrobena Továrnou na hasící zařízení (THZ) národní podnik Vysoké Mýto v roce 1958 pod výrobním číslem 227. Stříkačku, včetně vleku a další hasící techniky, jsme zakoupili v roce 2013 z Intergalu Vrchovina, jako nepotředný majetek.

Technické informace o motoru a čerpadlu

Stříkačka PS-8 Stříkačka PS-8 Stříkačka PS-8 Stříkačka PS-8 Stříkačka PS-8 Stříkačka PS-8

Napsáno: 29.8.2015


Námětové cvičení 2015

22. srpna 2015 v 15:00 hodin se ve Lhotách u Potštejna na místní požární zbrojnici rozezněla siréna, která vyhlásila požární poplach. Jednalo se o námětové cvičení místního sboru, který jsme zaměřili na obsluhu požární techniky. Členové sboru si vyzkoušeli obsluhu požární stříkačky PS-12 a další hasičské techniky.

Námětové cvičení 2015 Námětové cvičení 2015 Námětové cvičení 2015 Námětové cvičení 2015 Námětové cvičení 2015 Námětové cvičení 2015 Námětové cvičení 2015 Námětové cvičení 2015

Napsáno: 23.8.2015


Ukončení období mimořádných klimatických podmínek

Dnešním dnem (18.8.2015) ukončuje Královéhradecký kraj mimořádná opatření, která trvala po dva týdny. Rozhodnutím o ukončení mimořádných klimatických podmínek se odvolává předchozí rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje.

Dokumenty k tématu:
Ukončení období mimořádných klimatických podmínek (PDF, 710kB)
Dokument na webu Královehradeckého kraje

Napsáno: 18.8.2015


SDH Lhoty u Potštejna upozorňuje na
Mimořádné klimatické podmínky

Na základě návrhu ředitele hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souvislosti s vyšší četností požárů v přírodním prostředí vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc dne 3.8.2015 období mimořádných klimatických podmínek. V tomto období, které platí až do odvolání, je nutné, aby občané dodržovali povinnosti nutné k zajištění požární bezpečnosti.

Mezi povinnosti fyzických osob patří například zákaz:
- kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku
- rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí
- táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
- odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě
- spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami

Dokumenty k tématu:
Nařízení KHK-03-2002 (PDF, 88kB)
Období mimořádných klimatických podmínek (PDF, 651kB)

Článek na HZSČR - Královehradecký kraj

Napsáno: 4.8.2015


Doplněna fotogalerie

Doplněna fotogalerie z netradiční soutěže Lhotecký džbán, která se konala 11.7.2015. Za SDH Lhoty u Potštejna se zúčastnila čtyři družstva.

Lhotecký džbán 11.7.2015 Lhotecký džbán 11.7.2015 Lhotecký džbán 11.7.2015 Lhotecký džbán 11.7.2015 Lhotecký džbán 11.7.2015 Lhotecký džbán 11.7.2015 Lhotecký džbán 11.7.2015 Lhotecký džbán 11.7.2015

Celá fotogalerie ze Lhoteckého džbánu

Napsáno: 12.7.2015


Velitelský den 20.6.2015

V sobotu 20.6.2015 se zástupci našeho sboru zúčastnili na hasičské stanici v Rychnově nad Kněžnou velitelského dne, kde byl prakticky procvičen Řád strojní služby HZS ČR, příloha č. 7 - Uživatelská kontrola požárního čerpadla.

Velitelský den Velitelský den Velitelský den Velitelský den Velitelský den Velitelský den Velitelský den Velitelský den Velitelský den

Napsáno: 21.6.2015


O Lhotecký džbán 2015

11.7.2015 se zúčastníme soutěže O Lhotecký džbán, která se koná v Kostelecké Lhotě. Této soutěže se zúčastňujeme již několik let.

Napsáno: 24.5.2015


Doplněna fotogalerie

Doplněna fotogalerie ze soutěže O Lhoteckého Soptíka, která se konala 8. května v Kostelecké Lhotě. Dále fotografie z čištění požární nádrže v Malé Lhotě. A fotky z oslav 130 let SDH Číčová konané 23. května.

Napsáno: 24.5.2015


Kácení máje

V sobotu 6. června proběhne kácení máje na návsi v Malé Lhotě. Naši hasiči máj slavnostně zkácí, občerstvení bude zajištěno v místním pohostinství U bílého koně. Pozvánka ZDE

Napsáno: 1.6.2015


Čištění požární nádrže

Na příští týden (20), pokud nám bude přát počasí, máme naplánováno čištění požární nádrže na návsi v Malé Lhotě.

Napsáno: 7.5.2015


Doplněna fotogalerie

Doplnili jsme fotogalerii o foto z pálení čarodějnic a stavění májky a také letošní okrskové soutěže v Brumbárově.

Napsáno: 2.5.2015


O Lhoteckého Soptíka

Osmého května se tři družstva dětí z SDH Lhoty u Potštejna zůčástní soutěže O Lhoteckého Soptíka, která se bude konat v Kostelecké Lhotě.

Napsáno: 30.4.2015


Pálení čarodějnic a stavění máje

Čarodějnice 2015


Cvičení na soutěž

Od poloviny dubna plánujeme začátek přípravy na letošní sezónu. Vybrali jsme nové místo k cvičení a již 2. května nás čeká okrsková soutěž v Brumbárově.


Oprava AVIE

Na přelomu března a dubna prošla naše Avia velkou opravou a technickou prohlídkou. Letošní sezóna může začít.

Úklid stráně pod Homolí

Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol Homol

Napsáno: 15.4.2015


Brigáda

Na sobotu 11.04.2015 plánujeme brigádu na Homolské stráni. Budeme pálit klestí a odklízet kamení.