Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Novinky - Historie - HASIČI Lhoty u Potštejna

Novinky - Historie

Zde naleznete archiv novinek, které byly v minulosti napsány na úvodní straně.

Archiv novinek z roku 2022
Archiv novinek z roku 2021
Archiv novinek z roku 2020
Archiv novinek z roku 2019
Archiv novinek z roku 2018
Archiv novinek z roku 2017
Archiv novinek z roku 2016
Archiv novinek z roku 2015


Archiv novinek z roku 2020

PF 2021

HASIČI Lhoty u Potštejna Vám přejí klidné, pohodové a bezpečné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2021.

Děkujeme všem, kteří nás podporují!

PF2021

Napsáno: 23.12.2020


Technické pomoci v důsledku silného větru

JSDH Lhoty u Potštejna zasahovala během silného větru, který nás trápil v sobotu 5. prosince u celkem šesti událostí. K první události byla jednotka povolána v 0:11, jednalo se o spadlý strom na komunikaci mezí obcí Lhoty u Potštejna a Proruby.

Druhá událost byla jednotce ohlášena ve 4:27, jednalo se dva spadlé stromy na stejném místě jako u první události. Na žádost KOPIS odjela jednotka ke třetí události, a to ke spadlému stromu v obci Proruby, zde bylo průzkumem zjištěno, že strom při pádu poškodil sloup telefonního vedení a strhl vedení na komunikaci, strom byl odstraněn a po dohodě s operačním střediskem byl telefonní kabel přestřižen a odstraněn z komunikace. Na místě události jednotka spolupracovala s profesionálními kolegy z Rychnova nad Kněžnou a Policií ČR.

Čtvrtá událost na sebe nedala dlouho čekat, a jednotce v 6:26 byl nahlášen další strom na křižovatce mezí obcí Rájec a Kostelecké Horky. Krátce po desáté hodině jednotka vyjížděla do katastru obce Polom k odstranění dalšího stromu, který blokoval příjezd do obce od Lhot u Potštejna.

Poslední událost byla jednotce ohlášena v 19:49, jednalo se o dva spadlé stromy, ty se nacházely na již pro nás známém místě, a to před obcí Proruby.

Důležité ale je, že se nikomu nic nestalo!

1 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-01.jpg 2 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-02.jpg 3 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-03.jpg 4 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-04.jpg 5 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-05.jpg 6 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-06.jpg 7 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-07.jpg 8 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-08.jpg 9 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-09.jpg 10 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-10.jpg 11 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-11.jpg 12 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-12.jpg 13 4-9-technicka-pomoc-5-12-2020-13.jpg

Napsáno: 06.12.2020


Přestup jednotky do JPO III

V polovině listopadu vyšlo v platnost nové plošné pokrytí Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany. Naše JSDH byla téměř dva roky připravována na změnu kategorie jednotky, ze stávající JPO V s místní působností na JPO III s územní působností. A tímto dokumentem byla naše jednotka do nové kategorie zařazena.

I nadále budeme k mimořádným událostem vyjíždět v minimálním počtu čtyř členů s časem výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu. Nepatrně se pro nás mění organizační struktura členů, na kterou jsme již od minulého roku připraveni, včetně povinných odborných kurzů.

JPOIII

Nově bude naše jednotka působit územně, to znamená že se s naším zásahem počítá i na územích okolních obcí, dle poplachového plánu. Doposud jsme byli jednotka s místní působností, tedy předurčeni pro zásah v katastru svého zřizovatele.

Tímto krokem byla posunuta požární ochrana nejen v naší obci, ale i v obcích okolních o krok dopředu. Děkuji Všem, kdo za změnou kategorie stojí.

Martin Růžička
Velitel JSDH

Napsáno: 18.11.2020


Kurz Technik ochrany obyvatelstva

Ve dnech 18. – 19. září se dva naši členové JSDH účastnili na územním odboru Náchod kurzu technik ochrany obyvatelstva. Členové jednotky byli proškoleni v problematice ochrany obyvatelstva, jako je varování, ukrytí, evakuace nebo například nouzové přežití obyvatelstva při mimořádných událostech. Nebyly opomenuty i povodně, a to stavba různých protipovodòových hrází a další opatření během této události.

Tímto bude naše jednotka předurčena pro ochranu obyvatelstva, a to nejenom na území obce Lhoty u Potštejna, ale také v rámci celého kraje.

Více foto v galerii

1 kurz-toob-2020-01.jpg 2 kurz-toob-2020-06.jpg 3 kurz-toob-2020-08.jpg 4 kurz-toob-2020-11.jpg 5 kurz-toob-2020-15.jpg 6 kurz-toob-2020-17.jpg 7 kurz-toob-2020-18.jpg

Napsáno: 21.09.2020


Podzimní posezení u hasičárny

Posezení u hasičárny

Napsáno: 11.09.2020


Slavnost všech hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou 6. září 2020

Slavnost všech hasičů, tak bylo pojmenováno nedělní setkání hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou při příležitosti odhalení prvního okresního praporu a dále křtění kroniky všech sborů našeho okresu, která představuje minulost a současnost sborů.

Ve 12:30 vyrazil slavnostní průvod složený z 50ti praporů sborů, zástupců jednotlivých sborů, hudby a hostů od zámecké jízdárny Kolowratskou ulicí na Staré náměstí. Kde byla také mimo jiné vystavena historická a současná hasičská technika. Po slavnostním nástupu zazněla státní hymna, po které následovalo pokřtění zmiòované kroniky. Následovalo slavnostní odhalení okresního praporu, na který finančně přispěli všichni členové sborů okresu. Přítomné prapory sborů byly dekorovány pamětní stuhou. Po proslovech vzácných hostů, byla akce ukončena odchodem průvodu z náměstí za doprovodu hudby Panskou ulicí na Poláčkovo náměstí.

Za náš sbor se účastnilo slavnostního průvodu celkem 7 členů, jmenovitě Lukáš Horáček, Jan Havel, František Břečan, Martin Růžička, Lukáš Horský, Petr Horáček a Václav Morávek. Bylo řečeno, že se takováto akce konala po více než 100 letech a my jsme rádi, že jsme jí mohli být součástí!

1 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-01.jpg 2 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-02.jpg 3 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-03.jpg 4 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-04.jpg 5 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-06.jpg 6 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-07.jpg 7 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-09.jpg 8 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-10.jpg

Napsáno: 09.09.2020


O Horecký pohár

První zářijovou sobotu 5. září jsme se účastnili jubilejního dvacátého ročníku O Horecký pohár, který pořádali kolegové z Kosteleckých Horek. Jedná se o soutěž v klasickém požárním útoku, tedy pro družstva mužů platí pravidlo postupného rozkulování dopravního a útočného vedení.

Náš sbor přijel na soutěž s družstvem žen a mužů. S časem 42:26, se naše ženy umístily na čtvrtém místě z pěti družstev. Muži s PS-12 v kategorii s úpravou na sání obsadili druhé místo ze šesti s časem 37:27 a v kategorii bez úpravy s naší PS-8 s časem 45:59 na místě čtvrtém z celkových dvanácti družstev.

Více fotografií v galerii

1 5-9-2020-o-horecky-pohar-01.jpg 2 5-9-2020-o-horecky-pohar-02.jpg 3 5-9-2020-o-horecky-pohar-03.jpg 4 5-9-2020-o-horecky-pohar-04.jpg 5 5-9-2020-o-horecky-pohar-05.jpg 6 5-9-2020-o-horecky-pohar-06.jpg 7 5-9-2020-o-horecky-pohar-07.jpg 8 5-9-2020-o-horecky-pohar-08.jpg

Napsáno: 08.09.2020


Obnova sportovního vybavení pro požární sport

Našemu sboru dobrovolných hasičů se podařilo realizovat projekt „Obnova vybavení pro požární sport v SDH Lhoty u Potštejna“, na kterém se finančně podílel Královehradecký kraj z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji a dále naše SDH.

Realizací projektu došlo k nahrazení starých věcných prostředků pro požární sport za nové a to za sadu nových sportovních hadic (celkem 7ks hadic), 2ks proudnic, rozdělovače, 2ks savic a jednoto sacího koše. Dále bylo v rámci projektu zakoupeno šest kompletů pracovních stejnokrojů s příslušenstvím.

Celkové náklady na realizaci projektu činili 49 483,-Kč, z toho 37 000,-Kč poskytl na realizaci Královehradecký kraj.

Nové vybavení bude využíváno při soutěžích v požárním sportu družstvy dětí, žen a mužů. Děkujeme Královehradeckému kraji za podporu.

1 nove-vybaveni-2020-1.jpg 2 nove-vybaveni-2020-2.jpg 3 nove-vybaveni-2020-3.jpg 4 nove-vybaveni-2020-4.jpg 5 nove-vybaveni-2020-5.jpg 6 logo-kralovehradecky-kraj.jpg

Napsáno: 07.09.2020


Velitelský den na stanici v Rychnově nad Kněžnou

Odpoledne 2. září se čtyři členové naší jednotky účastnili velitelského dne na stanici v Rychnově nad Kněžnou, který byl připraven na téma stabilizace zřícených objektů a vyprošování za použití různých technických prostředků. Děkujeme profesionálním kolegům za zorganizování.

1 velitelsky-den-2-9-2020-1.jpg 2 velitelsky-den-2-9-2020-2.jpg 3 velitelsky-den-2-9-2020-3.jpg 4 velitelsky-den-2-9-2020-4.jpg

Napsáno: 03.09.2020


Článek v Hasičských novinách

Článek noviny

Napsáno: 30.08.2020


Nová časomíra pro okrsek č. 18

Okrsku č. 18 a jeho deseti sborům se společně podařilo realizovat projekt „Pořízení elektronické časomíry pro okrsek č.18 Lhoty u Potštejna“, který vedení okrsku a zástupci jednotlivých sborů připravovali od prosince 2019. Realizací projektu byla pořízena nová moderní elektronická časomíra pro požární útok od dodavatele TRV elektronik – Tomáš Kocáb a to včetně dalšího příslušenství jako je dálkové ovládání, externí napájecí zdroj nebo například převodník pro propojení časomíry s PC.

Celkové náklady projektu byly 34 619,-Kč, na jeho realizaci přispěl Královehradecký kraj dotací 27 000,-Kč z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Zbylé finance poskytli jednotlivé sbory, tedy SDH Polom, Lhoty u Potštejna, Borovnice, Rájec, Přestavlky, Kostelecké Horky, Svídnice, Krchleby, Chleny a Vrbice. Nová časomíra bude využita při pořádání soutěží v požárním útoku družstev dětí, žen a mužů v našem okrsku.

Tímto děkujeme Královehradeckému kraji za finanční podporu při realizaci projektu.

1 casomira-1.jpg 2 casomira-2.jpg 3 logo-kralovehradecky-kraj.jpg

Napsáno: 13.08.2020


Loučení s létem

louceni s letem

Napsáno: 12.08.2020


Pravidelná údržba požární nádrže

Členové provedli ve čtvrtek 9. července pravidelnou údržbu a očistu požární nádrže v Malé Lhotě. Nádrž byla očištěna a umyta od usazenin. Požární nádrž o objemu 150m3 slouží pro případný odběr požární vody při mimořádných událostech. Její plnění je zajištěné ze záložního zdroje vody od Lhotecké hájovny, která do nádrže přitéká nepřetržitě.

1 nadrz-2020-01.jpg 2 nadrz-2020-02.jpg 3 nadrz-2020-03.jpg 4 nadrz-2020-04.jpg 5 nadrz-2020-05.jpg

Napsáno: 10.07.2020


Školení v poskytování resuscitace

Nedělní ráno a dopoledne 21. června část jednotky trávila opakovacím školením v poskytnutí kardiopulmonální resuscitace za pomoci AED. Školení bylo vedeno instruktorem ZZS KHK, které bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část. V neděli za čtrnáct dní bude proškolena druhá polovina naší JSDH. Děkujeme ZZS KHK za provedené školení.

1 skoleni-aed-2020-01.jpg 2 skoleni-aed-2020-03.jpg 3 skoleni-aed-2020-05.jpg

Napsáno: 21.06.2020


Vítání léta

Ahoj Všem, připomínáme sobotní Vítání léta, které začíná od 15:00 hodin na lhoteckém školním hřišti. Pro děti máme připravenou hasičskou pěnu, skákací hrad a další překvapení. Točit budeme Kozla 11, Rychnovskou Kněžnu, nealko Birell Pomelo a grep a malinovku. K jídlu nabídneme párky v rohlíku, guláš, kuřecí prsní steaky, grilovaný Camembert a klobásy. Od 16 hodin zahraje DJ Jirka Suchánek, nejprve písničky pro nejmenší a potom do rána pro dospělé. Jste všichni zváni, hezké počasí a dobrou náladu sebou. Děkujeme za podporu.

vitani-leta

Napsáno: 05.06.2020


Vybavení JSDH elektrocentrálou a osvětlovací technikou

Ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna a Nadací ČEZ se nám podařilo realizovat projekt Vybavení JSDH Lhoty u Potštejna elektrocentrálou a osvětlovací technikou. Cílem bylo pořídit do vybavení jednotky rámovou jednofázovou elektrocentrálu Honda EA 3000 s AVR regulací, dále dva kusy osvětlovacích stožárů s délkou výsuvu 2,5m, kdy každý z nich je vybaven dvěma LED 50W reflektory. Pro vzájemné propojení elektrocentrály a stožárů budou sloužit dva neoprenové prodlužovací kabely na bubnu, každý o délce 33m. Nadace ČEZ poskytla podporu v celkové výši 30 000,-Kč. Zbylé finance uhradila obec ze svého rozpočtu. Děkuji obci Lhoty u Potštejna a Nadaci ČEZ za finanční podporu.

Martin Růžička, velitel JSDH

Článek na serveru Požáry.cz

1 1.jpg 2 2.jpg 3 3.png

Napsáno: 29.05.2020


Sběr železa a elektrospotřebičů

zelezo

Napsáno: 28.05.2020


Výcvik jednotky

V neděli 24. května dopoledne proběhl výcvik naší JSDH. Po delší přestávce kvůli karanténě, si naši členové zopakovali hašení požárů polí a luk za pomocí lafety a přední sanační lišty. Strojníci si dále zopakovali obsluhu motorového kalového čerpadla u požární nádrže ve Chlenech, kde na základě veřejnoprávní smlouvy poskytujeme požární ochranu.

1 vycvik-24-5-2020-01.jpg 2 vycvik-24-5-2020-02.jpg 3 vycvik-24-5-2020-03.jpg 4 vycvik-24-5-2020-04.jpg 5 vycvik-24-5-2020-05.jpg 6 vycvik-24-5-2020-06.jpg 7 vycvik-24-5-2020-07.jpg 8 vycvik-24-5-2020-08.jpg 9 vycvik-24-5-2020-09.jpg 10 vycvik-24-5-2020-10.jpg 11 vycvik-24-5-2020-11.jpg 12 vycvik-24-5-2020-12.jpg 13 vycvik-24-5-2020-13.jpg 14 vycvik-24-5-2020-14.jpg

Napsáno: 24.05.2020


Okrsková soutěž a povoděn v obci 2014

Dnes, tedy 23. května se měla konat okrsková soutěž našeho 18. okrsku, která byla plánovaná na louce pod Homolí. Večer měla proběhnout zábava pod párty stanem. Tak alespoò přikládáme vzpomínkové foto z roku 2014. Následující týden po této soutěži naši obec postihla povodeò, která vyvolala reorganizaci JSDH. Můžeme konstatovat, že od té doby jsme urazili obrovskou cestu a udělali spoustu práce, ale tím nekončíme ... ;-)

Další foto z povodně v galerii
Popis povodně z kroniky obce

1 soutez-2014-01.JPG 2 soutez-2014-02.JPG 3 soutez-2014-03.JPG 4 soutez-2014-04.JPG 5 soutez-2014-05.JPG 6 soutez-2014-06.JPG

Napsáno: 23.05.2020


Postavení májky během nouzového stavu

Tradice i během nouzového stavu je potřeba udržovat. I Letos hasiči ze Lhot, i když v omezeném provedení a počtu postavili májku na návsi v Malé Lhotě.

1 majka-2020-1.jpg 2 majka-2020-2.jpg 3 majka-2020-3.jpg 4 majka-2020-4.jpg 5 majka-2020-5.jpg 6 majka-2020-6.jpg 7 majka-2020-7.jpg

Napsáno: 10.05.2020


Díky Nadaci Agrofert máme nové zásahové oděvy

Díky Hasičskému fondu Nadace Agrofert se podařilo obci Lhoty u Potštejna dovybavit svojí jednotku sboru dobrovolných hasičů novými třívrstvými zásahovými oděvy Patriot ELITE CZ a to včetně dalšího příslušenství jako je obuv, přilby, zásahové a pracovní rukavice, kukly a svítilny.
nadace
Článek na požáry.cz

Celkové náklady projektu byly 75 077 Kč, Nadace Agrofert poskytla dar ve výši 65 000 Kč, zbylou část uhradila obec Lhoty u Potštejna ze svého rozpočtu. Tímto byly pořízeny do vybavení jednotky tři třívrstvé zásahové oděvy a dále dvě sady obuvi, přileb, zásahových a pracovních rukavic, kukel a svítilen na přilby.

Tímto děkuji Nadaci Agrofert a obci Lhoty u Potštejna za jejich podporu.

Martin Růžička
Velitel JSDH Lhoty u Potštejna

1 nove-odevy-1.jpg 2 nove-odevy-2.jpg 3 nove-odevy-3.jpg 4 nove-odevy-4.jpg

Napsáno: 13.03.2020


Dětský karneval

Vzhledem k vývoji situace v ČR akci rušíme, děkujeme za pochopení.


Karneval

Napsáno: 05.03.2020


Okrsková valná hromada

V pátek 21. února 2020 se v pohostinství ve Lhotách u Potštejna konala valná hromada 18. okrsku. I tato valná hromada, podobně jako jednotlivé valné hromady sborů, se nesla v duchu volebním. Valné hromady se účastnili zástupci sborů z 18. okrsku, starostové jednotlivých obcí, za okresní sdružení v Rychnově nad Kněžnou člen výkonného výboru Jan Starý a Jitka Martincová ze sekretariátu.

Novým starostou okrsku se stal Jan Starý z SDH Kostelecké Horky, náměstkem starosty byl zvolen Josef Hudousek z SDH Vrbice, jako velitel pokračuje Jindřich Sejkora z SDH Svídnice, jeho zástupcem je Martin Růžička z SDH Lhoty u Potštejna, preventistou okrsku nově Tomáš Frankota z SDH Kostelecké Horky.

Jako kandidáta do výkonného výboru okresního sdružení v Rychnově nad Kněžnou jsme navrhli Jana Havla z SDH Lhoty u Potštejna.

Odstupující starosta okrsku pan František Břečan z SDH Lhoty u Potštejna, který v jeho čele stál dlouhých 26 let bude po našem boku dále stát jako čestný starosta. Z rukou Jitky Martincové převzal čestné uznání SH ČMS.

1 valna-hromada-okrsku-2020-01.jpg 2 valna-hromada-okrsku-2020-02.jpg 3 valna-hromada-okrsku-2020-03.jpg 4 valna-hromada-okrsku-2020-04.jpg 5 valna-hromada-okrsku-2020-05.jpg 6 valna-hromada-okrsku-2020-06.jpg 7 valna-hromada-okrsku-2020-07.jpg 8 valna-hromada-okrsku-2020-08.jpg 9 valna-hromada-okrsku-2020-09.jpg 10 valna-hromada-okrsku-2020-10.jpg 11 valna-hromada-okrsku-2020-11.jpg 12 valna-hromada-okrsku-2020-12.jpg

Napsáno: 23.02.2020


Odstranění stromů - Rájec

Jednotka vyjela 11.2.2020 v 5:57 na žádost KOPIS k spadlému stromu na křižovatce komunikace č. 316 a č. 31611. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dva ulomené vršky a jeden vyvrácený strom, který zůstal opřený o další stromy. Po dohodě s KOPIS byla na místo události vyslána výšková technika z Rychnovské stanice. Za pomoci MŘP došlo k odstranění ulomených vršků stromů a po odstranění vyvráceného stromu za pomocí výškové techniky jednotka komunikaci do klidila. Po celou dobu zásahu byl průjezd na komunikaci řízen kyvadlově.

1 3-technicka-pomoc-11-2-2020-1.jpg 2 3-technicka-pomoc-11-2-2020-2.jpg 3 3-technicka-pomoc-11-2-2020-3.jpg 4 3-technicka-pomoc-11-2-2020-4.jpg 5 3-technicka-pomoc-11-2-2020-5.jpg 6 3-technicka-pomoc-11-2-2020-6.jpg 7 3-technicka-pomoc-11-2-2020-7.jpg 8 3-technicka-pomoc-11-2-2020-8.jpg

Napsáno: 11.02.2020


Odstranění stromu z komunikace

Jednotka 2.2.2020 ve 23:35 vyjela v počtu 5ti členů na žádost KOPIS k odstranění stromu z komunikace č. 31611, strom se nacházel za obcí Koslelecké Horky (směrem na Smetanu). Po odstranění za pomocí MŘP se vrátila zpět na základnu.

1 2-technicka-pomoc-1.jpg 2 2-technicka-pomoc-2.jpg 3 2-technicka-pomoc-3.jpg 4 2-technicka-pomoc-4.jpg 5 2-technicka-pomoc-5.jpg

Napsáno: 03.02.2020


Pomoc osobě v bezvědomí (AED)

Jednotka vyjela v sobotu 1.2.2020 v 11:25 v počtu osmi členů na žádost ZZS Královehradeckého kraje k osobě v bezvědomí. Na místě události poskytla postižené za pomoci AED resuscitaci. Na místě spolupráce se ZZS Královehradeckého kraje.

Napsáno: 01.02.2020


Beseda s řidiči aneb novinky 2020

Zveme Vás na tradiční besedu s řidiči, která je opět připravena s autoškolou Kubias z Kostelce nad Orlicí.

1 beseda-s-ridici-2020.JPG

Napsáno: 28.01.2020


Beseda o problematice zřizování JSDH

Zveme Vás na besedu o problematice zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů, která se koná ve spolupráci s obcí Borovnici a místními hasiči, v hasičské zbrojnici v Borovnici 14. února 2020 od 18:00.

POZOR - Změna v místě konání besedy !!! Beseda se bude konat v zasedací místnosti na obecním úřadě v Borovnici.

1 beseda-borovnice.JPG

Napsáno: 16.01.2020


Valná hromada sboru 2020

Dne 11. ledna 2020 se ve lhotecké hospodě konala valná hromada našeho sboru. Pozvání přijal člen výkonného výboru okresního sdružení hasičů v Rychnově nad Kněžnou Jan Starý, starosta našeho okrsku č. 18 František Břečan, asistent senátora a krajského zastupitele Mgr. Miroslav Hofmann, vedoucí IZS a služeb z územního odboru HZS v Rychnově nad Kněžnou Mjr. Bc. Michal Kalous, starosta obce Lhoty u Potštejna Jan Růžička, starostka obce Borovnice Soòa Rojková a zástupci sborů Polom, Borovnice, Kostelecké Horky a Číčová.
Letošní valná hromada se nesla především v duchu volebním, a to kvůli konci pětiletého mandátu stávajícího výboru sboru. Proto na valné hromadě došlo k novým volbám, kdy si členové sboru zvolili na další pětileté období podobné složení výboru, jako v předešlém období a to:

Starostu Milana Dědka
Náměstka starosty Jana Růžičku
Jednatele Jana Havla
Velitele Martina Růžičku
Zástupce velitele Václava Morávka
Strojníka Lukáše Horského
Hospodáře Libora Hájka
Revizora Lukáše Horáčka
Preventistu Petra Horáčka
Člena výboru Jiřího Horáčka

Starosta sboru Milan Dědek seznámil přítomné s činností sboru v roce 2019 a členům, kteří v letošním roce mají výročí členství předal medaile a stužky za věrnost. Do našich řad byli na schůzi přijati tři nový členové. Martin Růžička následně přítomné seznámil činností jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce v předešlém roce.

Více fotografií naleznete v galerii

1 valna-hromada-2020-01.jpg 2 valna-hromada-2020-02.jpg 3 valna-hromada-2020-04.jpg 4 valna-hromada-2020-05.jpg

Napsáno: 12.01.2020


Pomoc při resuscitaci osoby v bezvědomí

Jednotka vyjela na žádost ZZS Královehradeckého kraje k osobě v bezvědomí. Na místě události poskytla postiženému za pomoci AED resuscitaci. Dále asistovala u přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Následně pomohla s transportem pacienta do sanitního vozu a poté do vrtulníku. Na místě spolupráce s first respondenty, ZZS Kálovehradeckého kraje a Policií ČR.

Napsáno: 01.01.2020