Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Pro občany - HASIČI Lhoty u Potštejna

Pro občany


Navigace

Pro občany

- Telefonní čísla
- Rozdíl mezi SDH a JSDH
- Varování obyvatelstva
- Ukrytí
- Evakuace
- Povodeň, Záplava
- Ohlašování pálení
- Komíny, Tepelné spotřebiče

Články vydané naším JSDH

Ochrana obyvatelstva 1 - Obecně a varování
Ochrana obyvatelstva 2 - Ukrytí a evakuace
Ochrana obyvatelstva 3 - Nouzové přežití
Ochrana obyvatelstva 4 - Povodně

Evidence pálení
Požární hlásiče, detektory plynů a hasicí přístroje
Program first restpondentů u JSDH
Organizace požární ochrany v České republice
Hasicí přístroje a jejich dělení

Pravidla požární bezpečnosti - Dokument HZS

Telefonní čísla

150 - Hasičský zachranný sbor ČR - Při zjištění mimořádné situace
155 - Zdravotní záchranná služba - Při stavu ohrožující život osob
158 - Policie ČR - Dopravní nehody, Spáchání trestného činnu
156 - Obecní policie - Dopravní nehody, Spáchání trestného činnu
112 - Tísňová linka (EU)


Rozdíl mezi SDH a JSDH

Co znamenají zkratky SDH a JSDH, je mezi nimi vůbec nějaký rozdíl? Ano je, a veliký, i když na první pohled je veřejnost vnímá jako to samé.

On totiž není hasič jako hasič a je zapotřebí tyto osoby rozlišovat a neházet je do jednoho pytle.

Více informací ...


Varování obyvatelstva

Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění, soustava místního vyrozumění. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Více o varování ...


Ukrytí

Ukrytí obavatelstva slouží k jeho ochraně v případě chemického nebo radiačního ohrožení. Vždy navazuje na varování obyvatelstva. Úkryty můžeme rozdělit na improvizované nebo stálé. V případě potřeby může být vyhlášena evakuace z postiženého okolí.

Více o ukrytí ...


Evakuace

Evakuací se zabezpečuje ochrana zdraví osob a zvířat, majetku. Pro evakuované osoby se zajišťuje náhradní ubytování a stravování. Evakuace se vztahuje na všechny osoby na postiženém území, s výjimkou osob, které se účastní záchranářských prací. O způsobu evakuace se dozvíte ve vysílání televize nebo rozhlasu, tento způsob je nutný dodržovat.

Více o evakuaci ...


Povodeň, Záplava

Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Opakem je záplava, která vzniká vytvořením souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu, z vodovodních zařízení a nádrží.

Více o povodni, záplavě ...


Ohlašování pálení

Ohlášení pálení nezbavuje zodpovědnou osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

On-line formulář pro ohlášení pálení


Komíny, Tepelné spotřebiče

Pravidelně v průběhu topné sezóny dochází k nemalému počtu požárů z důvodu zanedbané údržby komínů, nesprávného používání tepelných spotřebičů a nedodržováním zásad bezpečného provozu topidel. Lidé by proto neměli podceňovat údržbu a měli by si nechávat pravidelně čistit komíny a kontrolovat topidla.

Více o komínech a tepelných spotřebičích ...
Zdroj textu: HZSČR - www.hzscr.cz