Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Rozdíl mezi SDH a JSDH - HASIČI Lhoty u Potštejna

Rozdíl mezi SDH a JSDH

Zpět na stránku pro občany


Co znamenají zkratky SDH a JSDH, je mezi nimi vůbec nějaký rozdíl? Ano je, a veliký, i když na první pohled je veřejnost vnímá jako to samé.

On totiž není hasič jako hasič a je zapotřebí tyto osoby rozlišovat a neházet je do jednoho pytle.

Sbor dobrovolných hasičů - SDH

Jedná se o občanské sdružení, které pracuje na úseku požární ochrany. Sdružení se řídí zákonem O sdružování občanů (č.83/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů) a dle tohoto zákona nesmí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

V České republice se jedná hned o několik sdružení. Tím nevětším je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka (SH ČMS), které sdružuje více jak 350 tisíc členů a je největším občanským sdružením.

Členy SDH nejčastěji potkáte při práci s mládeží, organizování kulturních a zábavných akcích, na brigádách, na hasičských soutěžích. Členem SDH se může stát kdokoliv. Jednotlivé pobočné spolky jsou financované z vlastních zdrojů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDH

Můžete se setkat se zkratkou JSDH nebo JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce), jedná se o totožné. JSDH se zřizuje a řídí zákonem O požární ochraně (133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů), dle tohoto zákona je zřizovatelem obec, která zřizuje JSDH jako svojí organizační složku. Zřízení JSDH je dle zákona O požární ochraně pro obec povinné. JSDH je řízeno dle zákonů, vyhlášek, nařízením vlády a HZS ČR.

Členem JSDH může být pouze osoba zdravotně způsobilá a starší 18ti let. Členové JSDH mají s obcí uzavřené dohody o členství. Každý ze členů musí povinně procházet pravidelnou odbornou přípravou, odbornými kurzy a zdravotními prohlídkami.

JSDH jsou zařazeny do plošného pokrytí příslušného kraje a jsou součástí integrovaného záchraného systému (IZS) České republiky. Kdy v případě mimořádných událostí doplňují ostatní jednotky požární ochrany (Hasičské záchrané sbory krajů HZS, Hasičské záchrané sbory podniků HZSp, Sbory dobrovolných hasičů podniku SDHp) a spolupracují s ostatními složkami IZS.

Závěrem

Z popsaného vyplývá, že členem JSDH může být osoba, která nemá s SDH nic společného a naopak. Člen JSDH je proškolen a vycvičen k samostatnému zdolávání požárů a mimořádných událostí. V případě úrazu je odškodňován ze strany státu.

Ve spoustě případů spolu SDH a JSDH v organizačním řízení úzce spolupracuje, obdobně tomu je také u nás, kdy všichni členové JSDH jsou členy SDH.


Zpět na stránku pro občany