Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Školení jednotky 2016 - HASIČI Lhoty u Potštejna

Školení jednotky 2016

Povinná témata odborné přípravy dobrovolných hasičů na rok 2016

7.12.2016
Teoretické
1-Ob Činnost jednotek při povodních
3-Ob Varování obyvatelstva
4-Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem
5-Ob Objektová evakuace
6-Ob Plošná evakuace
Podklady ke studiu
18.11.2016
Teoretické
Základy první pomoci
K: 1-1-01 – Proces hoření
K: 1-1-04 – Parametry požáru
K: 1-1-05 – Produkty hoření
K: 1-1-09 – Požární útok a obrana
K: 1-2-06 – Záchrana osob při požárech
Podklady ke studiu
2.11.2016
Teoretické
1 / OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení technických prostředků a metodika výcviku
2 / OBEC Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí
3 / OBEC Signály pro dodávku vody, Varovné signály
4 / OBEC Vysvětlivky grafického značení
5 / OBEC Výcvik s hadicemi
6 / DR5 Přívodní vedení
7 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy
Podklady ke studiu
5.10.2016
Teoretické
Bojový řád 4/O: Doprava na místo zásahu
Bojový řád 6/O: Průzkum
Bojový řád 7/O: Záchrana osob
Bojový řád 10/O: Předání místa zásahu
Bojový řád 12/O: Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
Bojový řád 14/O: Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
Podklady ke studiu
10.9.2016
Praktické
Procvičení čerpání vod z vysokých sacích výšek
7.9.2016
Teoretické
Bojový řád 18/P: Požáry na polích
Bojový řád 1/Ř: Řízení zásahu
Bojový řád 1/O – Přijetí zprávy o události
Bojový řád 2/O – Vyhlášení poplachu jednotce
Podklady ke studiu
27.8.2016
Praktické
Námětové cvičení: Bojový řád 4/P: Zásobování vodou
Bojový řád 3/O: Výjezd jednotky
Dopravní a útočná hadicová vedení
Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
Vystupování z vozidla
Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
3.8.2016
Teoretické
Bojový řád 6/P: Hašení požáru za silného větru
Bojový řád 6/N: Nebezpečí pádu
Bojový řád 9/N: Nebezpečí popálení
Bojový řád 18/N: Nebezpečí zřícení konstrukcí
Bojový řád 4/P: Zásobování vodou
Bojový řád 28/P: Požáry zemědělských objektů
Podklady ke studiu
30.7.2016
Praktické
Námětové cvičení: Požár nízké budovy
Zásah do poschodí dle Cvičebního řádu JPO
Komunikace za pomoci signálů
Dopravní vedení od požární nádrže
6.7.2016
Teoretické
Cvičební řád 12/DR3: Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí
Cvičební řád 16/DR5: Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí
Bojový řád 1/S: Zásahy v objektech a na zařízeních armády
Bojový řád 3/O: Výjezd jednotky
Podklady ke studiu
1.6.2016
Teoretické
Bojový řád 21/P: Lesní požáry
Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
Bojový řád 5/O: Příjezd na místo zásahu
Podklady ke studiu
4.5.2016
Teoretické
Bojový řád 13/L: Zápalné lahve
Bojový řád 14/L: Přečerpávání hořlavých kapalin
Bojový řád 15/L: Zásahy s únikem amoniaku (čpavku)
Bojový řád 16/L: Zásahy s únikem chloru
Organizování prověřovacích a taktických cvičení u dobrovolných jednotek požární ochrany
Podklady ke studiu
6.4.2016
Teoretické
Bojový řád 8/L: Dekontaminace biologických látek
Bojový řád 9/L: Dekontaminace radioaktivních látek
Bojový řád 10/L: Havárie ohrožující vody; Ropné havárie
Bojový řád 11/L: Ropné havárie – norné stěny
Bojový řád 12/L: Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací
Podklady ke studiu
2.3.2016
Teoretické
Bojový řád 4/L: Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně
Bojový řád 5/L: Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně
Bojový řád 6/L: Dekontaminační prostor
Bojový řád 7/L: Dekontaminace zasahujících hasičů
Podklady ke studiu
3.2.2016
Teoretické
Bojový řád 1/L: Zásah s přítomností nebezpečných látek
Bojový řád 2/L: Činnost hasičů v nástupním prostoru
Bojový řád 3/L: Činnost hasičů v nebezpečné zóně
Podklady ke studiu
6.1.2016
Teoretické
Úvodní školení, organizace JSDH, zdravotní prohlídky