Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Ukrytí obyvatelstva - HASIČI Lhoty u Potštejna

Ukrytí obyvatelstva

Zpět na stránku pro občany


Jak už bylo řečeno, ukrytí se dělí na improvizované a stálé.

Improvizované ukrytí:
Používá se v mírové době při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Pokud tato situace nastane, slouží k úkrytu uzavřená místnost v budově, kde je možnost poslouchat televizní nebo radiové vysílání.

Únik nebezpečných látek - místnost by se měla, pokud je to možné se nacházet ve vyšších patrech budov.

Únik radioaktivních látek - místnost by se měla nacházet ve středové, sklepní části domu s minimem oken a jiných větracích otvorů.

Stálé ukrytí:
Stále ukryty se používají v době ohrožení státu a válečného stavu, kdy hrozí použití zbraní hromadného ničení.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, šatny).


Zpět na stránku pro občany