Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Komíny, Tepelné spotřebiče - HASIČI Lhoty u Potštejna

Komíny, Tepelné spotřebiče

Zpět na stránku pro občany


Pravidelně v průběhu topné sezóny dochází k nemalému počtu požárů z důvodu zanedbané údržby komínů, nesprávného používání tepelných spotřebičů a nedodržováním zásad bezpečného provozu topidel. Lidé by proto neměli podceňovat údržbu a měli by si nechávat pravidelně čistit komíny a kontrolovat topidla.

Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně.

Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.

Seznam revizních techniků a další informace k problematice naleznete na stránkách Společenstva kominíků ČR

Hlavní zásady:

1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.

2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.

3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.

4. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

5. V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa.

6. Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.

7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínu, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.

8. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

9. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.

10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.

11. Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112.

Komin 1 Komin 2 Komin 3 Komin 4


Zpět na stránku pro občany