Úvodní stránka - HASIČI Lhoty u Potštejna

Úvodní stránka

Poslední zásahy jednotky

14/2021 08.12.2021 - Požár
Jednotka vyjela 8. prosince v 11:32 v počtu 5ti členů k nahlášenému požá ... Číst více

13/2021 03.12.2021 - Požár
Jednotka vyjela 3.12.2021 v počtu 7 členů k nahlášenému požáru dřevník ... Číst více

12/2021 19.11.2021 - Použití AED
Jednotka vyjela 19.11.2021 na žádost KOPIS v počtu 9ti členů do obce Svídn ... Číst více

Novinky a důležité informace


Video z výjezdu jednotky 8.12.2021

Výjezd JSDH Lhoty u Potštejna na požár komínu - Proruby 8.12.2021

Napsáno: 13.01.2022


Nový přívěsný vozík pro SDH Lhoty u Potštejna

Našemu sboru dobrovolných hasičů se podařilo realizovat projekt „Nový přívěsný vozík pro SDH Lhoty u Potštejna“, na kterém se finančně podílel Královehradecký kraj z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji a dále náš sbor dobrovolných hasičů.

Díky úspěšné realizaci projektu byl sbor vybaven novým přívěsným vozíkem pro přepravu motorové stříkačky a dalšího příslušenství. Vozík bude využit pro sportovní činnost soboru, který se pravidelně s družstvy dětí, žen a mužů účastní soutěží v požárním útoku. Dále bude využit pro ostatní činnosti sboru, jako jsou výcviky sportovních družstev nebo například pro zajištění kulturních akcí, které sbor v naší obci pravidelně pořádá.

Celkové náklady na realizaci projektu činili 57 605,-Kč, z toho 30 000,-Kč poskytl na realizaci Královehradecký kraj.

Ještě jednou děkujeme Královehradeckému kraji za podporu a spolupráci.

Logo

1 novy-vozik-1.jpg 2 novy-vozik-2.jpg 3 novy-vozik-3.jpg 4 novy-vozik-4.jpg 5 novy-vozik-5.jpg

Napsáno: 29.12.2021


Video z výjezdu jednotky 3.12.2021

Výjezd JSDH Lhoty u Potštejna na požár dřevníku do obce Přestavlky 3.12.2021

Napsáno: 13.12.2021


Oprava staré zbrojnice ve Velké Lhotě

V letošním roce jsme provedli několik brigád na staré zbrojnici ve Velké Lhotě, která byla vybudována v roce 1895. Cílem sboru a naší obce je vytvoření důstojného místa pro naše historické koněspřežné stříkačky a další starší techniku sboru. Tímto bychom rádi ze zbrojnice vytvořili malé muzeum, připomínající historii hasičských sborů ve Lhotách.

V letošním roce se nám podařilo odizolovat budovu od spodní vlhkosti. Proběhlo odkrytí základů stavby, podřezání zdiva, položení izolace, nahrazení části zničeného zdiva vlhkostí podbetonováním a za drenážování okolí základů.

V příštím roce budeme s opravami pokračovat.

Foto z brigád

Napsáno: 06.12.2021


Obnova dýchací techniky

V říjnu 2021 se nám podařilo ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna a Nadací Agrofert realizovat projekt obnovy dýchací techniky. Díky němu se mám poštěstilo obměnit dva sety zastaralých dýchacích přístrojů Saturn, za moderní přetlakové přístroje Drager PSS 4000.

Nové vybavení složené ze dvou kusů nosičů, masek a čtyřech ocelových lahví zvyšuje bezpečnost pro zasahující hasiče. Díky dýchacím přístrojům mohou zasahující pracovat až 30 minut v nedýchatelném prostředí.

Celková cena dvou setů byla 82 060,-Kč. Nadace Agrofert nám ze svého Hasičského fondu poskytla příspěvek 60 000,-Kč. Zbylou část 22 060,- uhradila obec Lhoty u Potštejna.

Děkuji Nadaci Agrofert a obci Lhoty u Potštejna za podporu.

Martin Růžička
Velitel JSDH

Článek na serveru Požáry.cz

1 nova-dt-1.jpg 2 nova-dt-2.jpg 3 nova-dt-3.jpg 4 nova-dt-4.jpg 5 nova-dt-5.jpg 6 nova-dt-6.jpg

Napsáno: 30.10.2021


Starší novinky / Archiv

Vítáme Vás

na webové prezentaci sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. SDH Lhoty u Poštejna byl založen v roce 1894. Původně tedy ve Velké Lhotě, v Malé Lhotě v roce 1907. Ke sloučení­ došlo roku 1952.

Náš sbor se může pochlubit více jak stodvacetiletou historií ve které dnes s hrdostí pokračujeme.

Zde se dočtete nejnovější informace o dění v našem sboru a zásahové jednotce, ale také něco málo z historie.

HASIČI Lhoty u Potštejna Vám děkují za návštěvu a podporu.