Úvodní stránka - HASIČI Lhoty u Potštejna

Úvodní stránka

Poslední zásahy jednotky

4/2022 07.04.2022 - Technická pomoc
Jednotka vyjela 7. dubna ve 20:45 ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167 za ... Číst více

3/2022 17.02.2022 - Technická pomoc
17.2.2022 po druhé jednotka vyjela v počtu čtyř členů k padlému stromu, k ... Číst více

2/2022 17.02.2022 - Technická pomoc
17.2.2022 v 10:01 JSDH Lhoty u Potštejna vyjela k odstranění stromu z komunik ... Číst více

Novinky a důležité informace


Soutěž v Brumbárově

V sobotu 14. května naše družstva dětí, žen a mužů vyrazili do Brumbárova, kde naši kolegové z SDH Krchleby pořádaly po tříleté odmlce okrskovou soutěž v požárním útoku. Náš sbor do této soutěže nasadil 13 dětí, které vytvořili dvě družstva, jedno družstvo žen a dvě družstva mužů. Soutěžilo se na dvě kola, tedy všechny družstva měli možnost své pokusy vylepšit.

Děti se s družstvem B umístili na druhém místě a A tým na místě čtvrtém. Lhotecké ženy obsadily místo první. Muži A skončili na místě šestém a Béčko na místě osmém.

Před vyhlášením soutěže jsme si pro děti připravili hasičskou pěnu, kterou si náramně užily. Děkujeme kolegům za zorganizování letošní okrskové soutěže.

Přejít do Galerie

Napsáno: 20.05.2022


Naše jednotka dokončila díky Nadaci ČEZ obnovu dýchací techniky

V květnu 2022 se za přispění Nadace ČEZ a z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna podařilo dokončit obnovu dýchací techniky. Nově byly do vybavení jednotky pořízeny dva sety dýchací techniky Drager PSS 4000, včetně masek FPS 7730 a čtyřech ocelových lahví.

Nové vybavení nahrazuje zastaralé přístroje Saturn. Celkové náklady projektu činily 86 624,-Kč, Nadace ČEZ poskytla příspěvek 65 000,–Kč, zbylou část uhradila obec Lhoty u Potštejna ze svého rozpočtu.

Děkuji Nadaci ČEZ a obci Lhoty u Potštejna za jejich podporu.

Martin Růžička
velitel JSDH Lhoty u Potštejna

1 1-obnova-dt.jpg 2 2-obnova-dt.jpg 3 3-obnova-dt.jpg 4 4-obnova-dt.png

Napsáno: 06.05.2022


Konečně čarodky

Po tříleté odmlce jsme moli v letošním roce uspořádat opět tradiční pálení čarodějnic. Filipojakubská noc se velmi vydařila, odpoledne dorazila spousta dětí, které ozdobili naši májku a následně se vydali na stezku, kde plnili různé úkoly. Po návratu na ně čekalo opékání špekáčků a zapálení hranice. Všichni s napětím sledovali jak to dopadne s čarodějnicí, která byla nad hranicí připevněna. Dospělí pokračovali do pozdních večerních hodin, vše se snědlo a vypilo. Děkujeme za hojnou účast. A těšíme se na letní akci.

Otevřít fotogalerii

Napsáno: 03.05.2022


Hasili jsme Homol …

Sobotní odpoledne 16. dubna 2022 proběhla plánovaná dálková doprava vody na Homol, na kterou byly pozváni sbory z našeho okrsku č. 18. Pozvání přijali kolegové z Rájce, Svídnice a Chlen. Cílem bylo procvičení vzájemné koordinace a postupu při dopravování vody na delší vzdálenost, a to z požární nádrže v Malé Lhotě pomocí dopravního vedení vytvořeného B hadicemi a motorovými stříkačkami ke kostelu na Homoli.

Délka trasy byla 880 metrů s převýšením 60m. Na dopravní vedení bylo využito 44 hadic B a čtyři požární čerpadla. Na prvním stanovišti u požární nádrže byla umístěna naše CAS, ze které bylo vytvořené vedení o délce 400m, ke druhému stanovišti u posledního domu v Sádkách, kde se nacházeli kolegové ze Svídnice s čerpadlem PS-12. Ti předávali vodu dále hadicemi o délce 200m do naší stříkačky PS-12, která se nacházela před posledním stoupáním na Homol. K poslednímu stanovišti před kostelem, kde byly kolegové z Rájce, bylo vytvořeno z naší stříkačky vedení o délce 180m. Ráječtí dále vytvořili vedení dlouhé 100m, to obcházelo kostel až ke schodišti, na kterém byly vytvořeny dva útočné C proudy.

Časová osa:

13:30 odjezd na jednotlivá stanoviště
13:38 začátek rozvinutí vedení
14:02 voda ze stanoviště č. 1
14:04 voda ze stanoviště č. 2
14:05 voda ze stanoviště č. 3
14:06 voda ze stanoviště č. 4
14:07 voda na útočných proudech
14:27 ukončení čerpání

Celý pokus se povedl na poprvé, kdy se neobjevily žádné technické problémy. Voda byla celkem čerpána 20 minut, kdy došlo ke krátkému přerušení dodávky ze stanoviště č. 3 z důvodu nácviku výměny poškozené B hadice za jinou. Celkem bylo přečerpáno 25m3 vody, ve vedení se nacházelo 3,9m3 vody a vydatnost zdroje na Homoli byla tedy průměrně 844 litrů na minutu.

Po odvodnění a úklidu celé trasy jsme provedli vyhodnocení akce, kde padly další podměty, co by se dalo ještě vylepšit a kde by se příště dala doprava vody zopakovat.

Děkuji všem zúčastněním za spolupráci.

Přejít do fotogalerie

Martin Růžička
Velitel JSDH Lhoty u Potštejna

1 16-4-2022-doprava-homol-04.JPG 2 16-4-2022-doprava-homol-05.JPG 3 16-4-2022-doprava-homol-08.JPG 4 16-4-2022-doprava-homol-32.JPG 5 16-4-2022-doprava-homol-42.JPG

Napsáno: 20.04.2022


Valná hromada sboru

V sobotu 26. března se konala v náhradním termínu valná hromada našeho sboru, která bilancovala nad minulým rokem 2021. Mimo našich členů přijali pozvání zástupci sousedních sborů z Polomi, Rájce a Borovnice, z obce Borovnice přijela také starostka Soňa Rojková. Okrsek č.18 zastupoval jeho čestný starosta František Břečťan.

Účastníci byli seznámeni s činností sboru v roce 2021 pomocí zprávy podanou starostou Milanem Dědkem, dále s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou shrnul velitel Martin Růžička. Následovaly informace od Libora Hájka o stavu financí sboru, a zpráva revizora Lukáše Horáčka. Čtrnáct našich členů bylo odměněno medailemi a stužkami za věrnost k soboru. Dále jsme si schválili založení datové schránky a změnu bankovního účtu.

Děkujeme Všem za účast.

1 valna-hromada-2022-01.jpg 2 valna-hromada-2022-02.jpg 3 valna-hromada-2022-03.jpg 4 valna-hromada-2022-04.jpg 5 valna-hromada-2022-05.jpg 6 valna-hromada-2022-06.jpg 7 valna-hromada-2022-07.jpg 8 valna-hromada-2022-08.jpg

Napsáno: 29.03.2022


Starší novinky / Archiv

Vítáme Vás

na webové prezentaci sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. SDH Lhoty u Poštejna byl založen v roce 1894. Původně tedy ve Velké Lhotě, v Malé Lhotě v roce 1907. Ke sloučení­ došlo roku 1952.

Náš sbor se může pochlubit více jak stodvacetiletou historií ve které dnes s hrdostí pokračujeme.

Zde se dočtete nejnovější informace o dění v našem sboru a zásahové jednotce, ale také něco málo z historie.

HASIČI Lhoty u Potštejna Vám děkují za návštěvu a podporu.