Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Školení jednotky 2017 - HASIČI Lhoty u Potštejna

Školení jednotky 2017

Témata odborné přípravy stanovená velitelem JPO na rok 2017
Povinná témata odborné přípravy JPO na rok 2017

6.12.2017
Teoretické
Všichni:
1-1-01 - Proces hoření
1-1-04 - Parametry požáru
1-1-09 - Požární útok, požární ochrana
1-1-11 - Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru
1-2-06 - Záchrana osob při požárech
1-3-01 - Hašení vodou, vodní proudy, proudnice
4-2-01 - Konstrukce vozidel
4-2-04 - Taktika zásahu při dopravních nehodách
4-2-05 - Zásah u vozidel s alternativními pohony
První pomoc
Uchování důkazů pro zjišťování příčin požárů, zásady mlčenlivosti
1.11.2017
Teoretické
Všichni:
45/P - Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice
49/P – Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem
2/S - Zdravotnická záchranná služba
1/D - Dopravní nehoda na pozemních komunikacích – obecně
4/D - Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích
1/L - Zásah s přítomností nebezpečných látek
6/L – Dekontaminace radioaktivních látek
12/L - Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací
15/L – Únik amoniaku (čpavku)
5/T - Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
6/T – Svahové deformace, sesuvy půdy
7/T – Havarijní kácení dřevin

Podklady ke studiu
4.10.2017
Teoretické
Všichni:
21/P - Lesní požáry
24/P - Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách
25/P - Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V
28/P - Požáry zemědělských objektů
32/P - Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
33/P - Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem
34/P - Požáry hořlavých prachů
35/P - Požáry na pilách a ve skladech dřeva

Podklady ke studiu
29.9.2017
Praktické
Všichni:
Přijetí zprávy o události, Vyhlášení poplachu, Výjezd jednotky, Doprava a příjezd na místo zásahu
Vytvoření přívodního, dopravního a útočného vedení a další činnosti družstva 1+3
Zásah v budovách, orientace, průzkum
Práce s dýchací technikou
Komunikace na místě zásahu pomocí radiostanic
Dodržování BOZP, vystrojení OOPP při zásahu
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Použití čtyřdílného nastavovacího žebříku
6.9.2017
Teoretické
Všichni:
6/P - Hašení požáru za silného větru
9/P - Přetlaková ventilace při zdolávání požáru
10/P - Přetlaková ventilace po uhašení požáru
11/P - Hašení požáru ve sklepních prostorech budov
13/P - Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru
14/P - Požáry garáží
15/P - Požáry střešních konstrukcí
18/P - Požáry na polích

Podklady ke studiu
2.8.2017
Teoretické
Všichni:
3/OB - Varování obyvatelstva
4/OB - Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem
5/OB - Objektová evakuace
1/P - Zdolávání požáru
2/P - Požární útok
3/P - Požární obrana
4/P - Zásobování vodou
5/P - Hašení požáru za nedostatku vody

Podklady ke studiu
5.7.2017
Teoretické
Všichni:
19/N - Nebezpečí ztráty orientace
20/N - Nebezpečí z ohrožení zvířaty
22/N - Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí
6/Ř - Činnost hasičů na místě zásahu
7/Ř - Organizace místa zásahu
8/Ř - Způsob komunikace na místě zásahu
9/Ř - Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu
1/OB - Činnost jednotek při povodních

Podklady ke studiu
16.6.2017
Praktické
Všichni:
1-VYS - Základy lanové techniky, Uzly
2-VYS - Sebejištění, Pracovní polohování
3-VYS - Sebezáchrana slaněním
4-VYS - Slanění
5-VYS - Jištění další osoby
6-VYS - Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou
15-DR3 - Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu, Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
16-DR3 - Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem, Výcvik s vysunovacím žebříkem, Výcvik s hákovým žebříkem

Podklady ke studiu
7.6.2017
Teoretické
Všichni:
11/N - Nebezpečí přehřátí
12/N - Nebezpečí psychického vyčerpání
13/N - Nebezpečí udušení
14/N - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
15/N - Nebezpečí utonutí
16/N - Nebezpečí výbuchu
17/N - Nebezpečí zasypání a zavalení
18/N - Nebezpečí zřícení konstrukcí
Řád analogové rádiové sítě
Obsluha radiostanic TC-700 a TC-780

Velitelé navíc:
Vypracování zprávy o zásahu, dílčí zprávy o zásahu a zprávy u činnosti
Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v našem katastru
Komunikace s OPIS
Odškodnění úrazu člena jednotky při odborné přípravě a zásahu

Podklady ke studiu
3.5.2017
Teoretické
Všichni:
3/N - Nebezpečí intoxikace
4/N – Nebezpečí ionizujícího záření
5/N - Nebezpečí opaření
6/N - Nebezpečí pádu
7/N - Nebezpečí podchlazení a omrznutí
8/N - Nebezpečí poleptání
9/N - Nebezpečí popálení
10/N - Nebezpečí na pozemních komunikacích
Poskytování informací, mlčenlivost u JPO

Podklady ke studiu
5.4.2017
Teoretické
Všichni:
7/O - Záchrana osob
8/O - Záchrana zvířat
9/O - Záchrana majetku
11/O - Odjezd z místa zásahu
12/O - Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
14/O - Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
1/N - Nebezpečí fyzického vyčerpání

Strojníci navíc:
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu s vozidlem uplatňující právo přednosti jízdy

Podklady ke studiu
1.3.2017
Teoretické
Všichni:
2/VÝŠ – Sebejištění, Pracovní polohování
3/VÝŠ - Sebezáchrana slaněním
4/VÝŠ – Slanění
2/O - Vyhlášení poplachu jednotce
3/O - Výjezd jednotky
4/O - Doprava na místo zásahu
5/O - Příjezd na místo zásahu
6/O – Průzkum

Podklady ke studiu
1.2.2017
Teoretické
Všichni:
4/DR3 - Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu
5/DR3 - Útočný proud od rozdělovače
6/DR3 - Jednoduché vedení C od stroje, Jednoduché vedení C od hydrantu
7/DR3 - Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač, Útočný proud s pěnou na přiměšovačem
11/DR3 - Jednoduché vedení do poschodí, Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
12/DR3 - Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí
15/DR3 - Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu, Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
1/VÝŠ - Základy lanové techniky, Uzly

Velitelé a strojníci navíc:
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
Dálková doprava vody na místo zásahu

Podklady ke studiu
4.1.2017
Teoretické
Všichni:
Zákony, Nařízení vlády, Vyhlášky
1/Četa – Doprava vody hadicovým vedením, dálková doprava vody na velké vzdálenosti
2/Četa – Společná činnost při vytváření vodní stěny
1/Obec - Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení technických prostředků
3/Obec - Signály pro dodávku vody, Varovné signály
5/Obec - Výcvik s hadicemi
1/DR3 - Obecná činnost členů družstva 1+3
3/DR3 - Přívodní vedení

Podklady ke studiu