Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Novinky - Historie - HASIČI Lhoty u Potštejna

Novinky - Historie

Zde naleznete archiv novinek, které byly v minulosti napsány na úvodní straně.

Archiv novinek z roku 2022
Archiv novinek z roku 2021
Archiv novinek z roku 2020
Archiv novinek z roku 2019
Archiv novinek z roku 2018
Archiv novinek z roku 2017
Archiv novinek z roku 2016
Archiv novinek z roku 2015


Archiv novinek z roku 2022

Zvýšení akceschopnosti JSDH Lhoty u Potštejna

Za podpory Královehradeckého kraje jsme v roce 2021 a 2022 realizovali projekt "Zvýšení akceschopnosti JSDH Lhoty u Potštejna". Cílem projektu bylo zvýšení akceschopnosti JSDH Lhoty u Potštejna, která spočívala v navýšení počtu strojníků a řidičů se skupinou ŘP C. Realizací projektu došlo u jednoho ze členů JSDH k rozšíření řidičského průkazu o skupinu C a absolvování odborného kurzu strojníka S-40 na Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech.

Celkové výdaje: 24 000,- Kč

Poskytnutá dotace Královehradeckým krajem: 10 000,-Kč

logo KHK

Napsáno: 01.12.2022


Lampionový průvod

Lampionový průvod

Napsáno: 06.10.2022


Bramborákové hody

Bramboráky 2022

Napsáno: 25.08.2022


Obnova sportovního vybavení pro děti a dospělé

Našemu sboru se ve spolupráci s Královehradeckým krajem podařilo realizovat projekt „Sportovní vybavení pro děti a dospělé v SDH Lhoty u Potštejna“, který zahrnoval nákup nového vybavení pro družstvo dětí, ty se mohou těšit na nové hadice, savice a odlehčené proudnice a sací koš. Dále byl pořízen nový nůžkový stan 3x6m s hliníkovou konstrukcí.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 57 669,-Kč, na jeho realizaci přispěl Královehradecký kraj dotací 42 500,-Kč z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Zbylé finance, tedy 15 169,-Kč uhradil náš sbor.

Tímto děkujeme Královehradeckému kraji za finanční podporu při realizaci projektu.

Martin Růžička - Velitel SDH

1 logo KHK.JPG 2 1-nove-vybaveni.jpg 3 2-nove-vybaveni.jpg 4 3-nove-vybaveni.jpg 5 4-nove-vybaveni.jpg

Napsáno: 08.08.2022


Nový přetlakový ventil

Pořízení přetlakového ventilu pro okrsek č.18 Lhoty u Potštejna

Našemu okrsku č. 18 a jeho deseti členským sborům se společně podařilo realizovat projekt „Pořízení přetlakového ventilu pro okrsek č.18 Lhoty u Potštejna“. Realizací projektu byl pořízen nový přetlakový ventil v úpravě pro požární sport, který je využíván jako bezpečnostní prvek v těchto soutěžích.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 19 348,-Kč, na jeho realizaci přispěl Královehradecký kraj dotací 14 800,-Kč z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Zbylé finance, tedy 4 548,-Kč, poskytli jednotlivé sbory, tedy SDH Polom, Lhoty u Potštejna, Borovnice, Rájec, Přestavlky, Kostelecké Horky, Svídnice, Krchleby, Chleny a Vrbice. Nový přetlakový ventil bude použit při pořádání soutěží v požárním útoku družstev dětí, žen a mužů v našem 18. okrsku.

Tímto děkujeme Královehradeckému kraji za finanční podporu při realizaci projektu.

Napsáno: 29.06.2022


Vítání léta

Vítání léta

Napsáno: 30.05.2022


Soutěž v Brumbárově

V sobotu 14. května naše družstva dětí, žen a mužů vyrazili do Brumbárova, kde naši kolegové z SDH Krchleby pořádaly po tříleté odmlce okrskovou soutěž v požárním útoku. Náš sbor do této soutěže nasadil 13 dětí, které vytvořili dvě družstva, jedno družstvo žen a dvě družstva mužů. Soutěžilo se na dvě kola, tedy všechny družstva měli možnost své pokusy vylepšit.

Děti se s družstvem B umístili na druhém místě a A tým na místě čtvrtém. Lhotecké ženy obsadily místo první. Muži A skončili na místě šestém a Béčko na místě osmém.

Před vyhlášením soutěže jsme si pro děti připravili hasičskou pěnu, kterou si náramně užily. Děkujeme kolegům za zorganizování letošní okrskové soutěže.

Přejít do Galerie

Napsáno: 20.05.2022


Naše jednotka dokončila díky Nadaci ČEZ obnovu dýchací techniky

V květnu 2022 se za přispění Nadace ČEZ a z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna podařilo dokončit obnovu dýchací techniky. Nově byly do vybavení jednotky pořízeny dva sety dýchací techniky Drager PSS 4000, včetně masek FPS 7730 a čtyřech ocelových lahví.

Nové vybavení nahrazuje zastaralé přístroje Saturn. Celkové náklady projektu činily 86 624,-Kč, Nadace ČEZ poskytla příspěvek 65 000,–Kč, zbylou část uhradila obec Lhoty u Potštejna ze svého rozpočtu.

Děkuji Nadaci ČEZ a obci Lhoty u Potštejna za jejich podporu.

Martin Růžička
velitel JSDH Lhoty u Potštejna

1 1-obnova-dt.jpg 2 2-obnova-dt.jpg 3 3-obnova-dt.jpg 4 4-obnova-dt.png

Napsáno: 06.05.2022


Konečně čarodky

Po tříleté odmlce jsme moli v letošním roce uspořádat opět tradiční pálení čarodějnic. Filipojakubská noc se velmi vydařila, odpoledne dorazila spousta dětí, které ozdobili naši májku a následně se vydali na stezku, kde plnili různé úkoly. Po návratu na ně čekalo opékání špekáčků a zapálení hranice. Všichni s napětím sledovali jak to dopadne s čarodějnicí, která byla nad hranicí připevněna. Dospělí pokračovali do pozdních večerních hodin, vše se snědlo a vypilo. Děkujeme za hojnou účast. A těšíme se na letní akci.

Otevřít fotogalerii

Napsáno: 03.05.2022


Hasili jsme Homol …

Sobotní odpoledne 16. dubna 2022 proběhla plánovaná dálková doprava vody na Homol, na kterou byly pozváni sbory z našeho okrsku č. 18. Pozvání přijali kolegové z Rájce, Svídnice a Chlen. Cílem bylo procvičení vzájemné koordinace a postupu při dopravování vody na delší vzdálenost, a to z požární nádrže v Malé Lhotě pomocí dopravního vedení vytvořeného B hadicemi a motorovými stříkačkami ke kostelu na Homoli.

Délka trasy byla 880 metrů s převýšením 60m. Na dopravní vedení bylo využito 44 hadic B a čtyři požární čerpadla. Na prvním stanovišti u požární nádrže byla umístěna naše CAS, ze které bylo vytvořené vedení o délce 400m, ke druhému stanovišti u posledního domu v Sádkách, kde se nacházeli kolegové ze Svídnice s čerpadlem PS-12. Ti předávali vodu dále hadicemi o délce 200m do naší stříkačky PS-12, která se nacházela před posledním stoupáním na Homol. K poslednímu stanovišti před kostelem, kde byly kolegové z Rájce, bylo vytvořeno z naší stříkačky vedení o délce 180m. Ráječtí dále vytvořili vedení dlouhé 100m, to obcházelo kostel až ke schodišti, na kterém byly vytvořeny dva útočné C proudy.

Časová osa:

13:30 odjezd na jednotlivá stanoviště
13:38 začátek rozvinutí vedení
14:02 voda ze stanoviště č. 1
14:04 voda ze stanoviště č. 2
14:05 voda ze stanoviště č. 3
14:06 voda ze stanoviště č. 4
14:07 voda na útočných proudech
14:27 ukončení čerpání

Celý pokus se povedl na poprvé, kdy se neobjevily žádné technické problémy. Voda byla celkem čerpána 20 minut, kdy došlo ke krátkému přerušení dodávky ze stanoviště č. 3 z důvodu nácviku výměny poškozené B hadice za jinou. Celkem bylo přečerpáno 25m3 vody, ve vedení se nacházelo 3,9m3 vody a vydatnost zdroje na Homoli byla tedy průměrně 844 litrů na minutu.

Po odvodnění a úklidu celé trasy jsme provedli vyhodnocení akce, kde padly další podměty, co by se dalo ještě vylepšit a kde by se příště dala doprava vody zopakovat.

Děkuji všem zúčastněním za spolupráci.

Přejít do fotogalerie

Martin Růžička
Velitel JSDH Lhoty u Potštejna

1 16-4-2022-doprava-homol-04.JPG 2 16-4-2022-doprava-homol-05.JPG 3 16-4-2022-doprava-homol-08.JPG 4 16-4-2022-doprava-homol-32.JPG 5 16-4-2022-doprava-homol-42.JPG

Napsáno: 20.04.2022


Stavění máje a pálení čarodějnic

carodejnice 2022

Napsáno: 08.04.2022


Beseda s řidiči

beseda ridici

Napsáno: 30.03.2022


Valná hromada sboru

V sobotu 26. března se konala v náhradním termínu valná hromada našeho sboru, která bilancovala nad minulým rokem 2021. Mimo našich členů přijali pozvání zástupci sousedních sborů z Polomi, Rájce a Borovnice, z obce Borovnice přijela také starostka Soňa Rojková. Okrsek č.18 zastupoval jeho čestný starosta František Břečťan.

Účastníci byli seznámeni s činností sboru v roce 2021 pomocí zprávy podanou starostou Milanem Dědkem, dále s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou shrnul velitel Martin Růžička. Následovaly informace od Libora Hájka o stavu financí sboru, a zpráva revizora Lukáše Horáčka. Čtrnáct našich členů bylo odměněno medailemi a stužkami za věrnost k soboru. Dále jsme si schválili založení datové schránky a změnu bankovního účtu.

Děkujeme Všem za účast.

1 valna-hromada-2022-01.jpg 2 valna-hromada-2022-02.jpg 3 valna-hromada-2022-03.jpg 4 valna-hromada-2022-04.jpg 5 valna-hromada-2022-05.jpg 6 valna-hromada-2022-06.jpg 7 valna-hromada-2022-07.jpg 8 valna-hromada-2022-08.jpg

Napsáno: 29.03.2022


Sběr železa a elektrospotřebičů

sber zeleza

Napsáno: 18.03.2022


Praktický výcvik členů JSDH

V neděli 23. ledna proběhl pravidelný praktický výcvik členů naší JSDH. Tématem byla údržba dýchací techniky, včetně praktického použití a čtvrtletního prodýchávání nositelů dýchací techniky. Strojníci si zopakovali obsluhu čerpadel, včetně jejich zkoušky a dále kontrolu ostatních agregátů ve vybavení jednotky.

1 vycvik-23-1-2022-01.jpg 2 vycvik-23-1-2022-02.jpg 3 vycvik-23-1-2022-03.jpg 4 vycvik-23-1-2022-04.jpg 5 vycvik-23-1-2022-05.jpg 6 vycvik-23-1-2022-06.jpg 7 vycvik-23-1-2022-07.jpg 8 vycvik-23-1-2022-08.jpg 9 vycvik-23-1-2022-09.jpg 10 vycvik-23-1-2022-10.jpg 11 vycvik-23-1-2022-11.jpg

Napsáno: 27.01.2022


Video z výjezdu jednotky 8.12.2021

Výjezd JSDH Lhoty u Potštejna na požár komínu - Proruby 8.12.2021

Napsáno: 13.01.2022